Đàn Yamaha Grand Piano G2

95.000.000

Đàn Yamaha Grand Piano G2

95.000.000