Đàn Yamaha Grand Piano G3

143.000.000

Đàn Yamaha Grand Piano G3

143.000.000