Đàn Yamaha Grand Piano G5

110.000.000

Đàn Yamaha Grand Piano G5

110.000.000