Đàn Yamaha Upright Piano U2G White

49.500.000

Đàn Yamaha Upright Piano U2G White

49.500.000