Đàn Yamaha Upright Piano U1D White

35.000.000

Đàn Yamaha Upright Piano U1D White

35.000.000