Grand Horugel

70.000.000

Grand piano Horugel là cây đàn đại dương cầm giá rẻ, được làm thủ công từ bởi các nghệ nhân với các vật liệu tốt nhất thỏa mãn người nghe các tiêu chuẩn khắt khe của các nghệ sĩ chuyên nghiệp.

Grand Horugel
Grand Horugel

70.000.000

Danh mục: