Yamaha CVP 303

18.500.000

Đàn piano điện Yamaha CVP-303 có thiết kế giống như cây đàn piano upright. Sở hữu bàn phím công nghệ GH với 88 phím tiêu chuẩn, 813 âm sắc.

Yamaha CVP 303
Yamaha CVP 303

18.500.000

Danh mục: