Yamaha Grand C5

270.000.000

Thiết kế thang âm tiên tiến

Bảng cộng hưởng vân sam rắn liên kết với xương sườn vững chắc

Hệ thống tone hoàn hảo

Kiểu nối đuôi chim bồ câu

Ngựa đàn treble theo chiều dọc với một nắp bằng loại gỗ quý là gỗ hoàng dương.

Thang âm đôi

Yamaha Grand C5
Yamaha Grand C5

270.000.000

Mã: C5 PE//X.AZ.WITH BENCH Danh mục: