Yamaha Grand C7

330.000.000

Thang âm concert thiết kế mới

Bảng cộng hưởng bằng gỗ vân sam Rumani rắn liên kết với xương sườn vững chắc

Hệ thống tone hoàn hảo

Kiểu nối đuôi chim bồ câu

Nắp con ngựa bằng gỗ hoàng dương.

Thang âm đôi

Yamaha Grand C7
Yamaha Grand C7

330.000.000

Mã: C7 PE//X.AZ.WITH BENCH Danh mục: